Административно счетоводство

Оставете на нас воденето на счетоводни документи, вместо да го излагате на риск

bookkeeping rawpixel

Съществуват много начини за управление на счетоводните книги и много софтуерни системи, които могат да Ви бъдат от помощ. Но ако вземете предвид колко време Ви трябва, за да се научите да ги използвате, а след това да се занимавате с изпращането на фактурите, събирането на плащанията и извършването на контрол на кредитите, ще се убедите, че това е едно немалко предизвикателство за един малък или среден бизнес в процес на развитие.

Независимо коя платформа за водене на счетоводството предпочитате и колко клиенти имате, нашите виртуални асистенти могат да Ви бъдат от помощ.

Възложете работата на виртуален асистент още днес, за да си свършите работата по по-интелигентен начин, а не като работите повече. Асистентите ни са експерти в администрирането на счетоводните документи на малкия и среден бизнес. Цялата информация ще Ви бъде предоставена за ползване, а още по-важното е, че ще имате времето да я анализирате и използвате.

Нашето място:

Ние поемаме ролята на професионален „буфер”

Фактурирането и събирането на вземания по неплатени фактури понякога е голямо предизвикателство и за да можете да се съсредоточите върху бизнеса си, делегирайте тези задължения на лице от SmartPA.

Ние сме Вашият джобен калкулатор

Не сте запознати с прогнозирането или статуса в реално време на своите бизнес финанси? Можем да Ви държим в течение с ежедневни / седмични / месечни / тримесечни / годишни известия.

Грижим се за околната среда

Винаги ви се е искало да работите без използване на хартия? Екипът ни със сигурност може да Ви помогне да постигнете целта си, като от една страна изградят системи за това, а от друга се свържат с Вашите клиенти за да ги уведомят за промяната. Да помогнем за спасяването на планетата и обединим бизнес процесите!

Ние сме магьосници в осчетоводяването на разходите

Позволете ни като с магическа пръчка да се справим бързо с всички касови бележки и да Ви помогнем с паричните потоци, за да е гарантирано, че подавате информация за разходите си своевременно и съгласно установените процедури. Дори и наличието на голям брой натрупани неосчетоводени документи няма да е проблем за екипа ни.

Нашите предпочитания

bookkeeping shutterstock

Предлагаме поддръжка, независимо от счетоводната Ви платформа. Най-добре познатите през последните десетина години са:

  • Xero
  • Quickbooks
  • Freeagent
  • Sage 1 и Sage 50
  • Expensify (за управление на разходите)


Предлагаме независима консултация за избор на най-добрата система за Вас и Вашия бизнес, включително първоначално внедряване и редовна поддръжка.

Моля изпратете запитване за предложение спрямо Вашите индивидуални нужди на българския пазар.

Лесно е като 2 + 2 = 4

1
Обсъждане

Финансовите цели / предизвикателства за Вашия бизнес

2
Планиране

Вашите системи и процеси

3
Внедряване

Останалото оставете на нас

Добре разбираме, че възлагането на задачи на външни изпълнители, може да е трудно за Вас, но позволете да Ви представим целия процес.

Провеждаме първоначален телефонен разговор, за да добием подробна представа за Вашия бизнес и помощта, от която се нуждаете. След това избираме най-добрия личен финансов асистент за Вас.

Организираме встъпителен разговор, за да Ви запознаем с асистента, създаваме профил за Вашия бизнес и поддържаме връзка с Вас, за да сме сигурни, че преходът към делегиране на отговорностите на външен изпълнител протича добре.