ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ

Управление на данни – вярвате или не, от това зависи успехът на бизнеса Ви

Data Entry Nordwood Themes 166423 Unsplash (1)

Въпреки че е времеемко, управлението на данни има огромен потенциал, ако се управлява правилно.

Повечето компании имат над 200 контакта.

Това обаче е ценно за тях само, ако данните са точни, ако се съхраняват, поддържат и анализират правилно.

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС SMARTPA ДНЕС

Чисти данни

Позволете ни да Ви помогнем да управлявате добре грижата за клиентите и спазването на изискванията.

Работа на търговския екип

Какви средства и доклади използвате, за да следите времето, което Вашият търговски екип прекарва в административни дейности? Прегледайте данните още днес.

Електронна кореспонденция

Неактивните адреси в управлението на връзките с клиентите Ви оказва неблагоприятно влияние върху рейтинга Ви в основните електронни платформи; ако откритият Ви рейтинг е статистически лош, това означава, че по-малко на брой от активните Ви абонати могат да видят съобщенията Ви.

Запазване на клиенти

Една чиста база данни и добро познаване на предпочитанията на клиентите Ви ще Ви помогне да изпратите правилното съобщения в правилния момент до правилната аудитория.

Работете по-интелигентно, а не повече

Data Entry Rawpixel 600782 Unsplash

Намалявайки броя на отхвърлените електронни писма и изготвяйки доклади за продажбите и маркетинга, системата за управление на връзките с клиенти Ви извежда в много отношения едни гърди пред конкуренцията.

Делегирането на задачи с различни видове данни на дистанционен административен асистент Ви позволява да изпробвате услугата и да определите мащаба, в която Ви е необходима; или да комбинирате въвеждането на данни с управление на връзките с клиенти, електронната кореспонденция и управлението на графици / срещи – всичко това ще Ви облекчи и ще Ви позволи да се съсредоточите върху разрастването на бизнеса.

Лесно като 2+2=4

1
Брифинг

Споделете ни своя бюджет и демографската ситуация

2
Проучване

Оставете на нас да открием правилния за Вас личен асистент

3
Готови ли сте?

Времето Ви е свободно, а продуктивността – повишена

Нашата препоръка


Добре разбираме, че възлагането на задачи на външни изпълнители може да е трудно за вас, но нека Ви представим целия процес.

Провеждаме първоначален телефонен разговор, за да добием подробна представа за Вашия бизнес и помощта, от която се нуждаете във връзка с данните.

След това избираме най-добрия личен асистент за Вас.

Организираме встъпителен разговор, за да Ви запознаем, създаваме профил за Вашия бизнес и поддържаме връзка с Вас, за да сме сигурни, че преходът към делегиране на отговорностите на външен изпълнител протича добре.

Testimonials

Audrey Cassells

„Истински надеждна услуга”

SmartPA предлага точния набор от умения и необходимия професионализъм.... услугите им са надеждни и качествени до такава степен, че взехме решение да ги ангажираме с постоянна подкрепа на текущото развитие на бизнеса ни .

Одри Каселс от Jigsaw PR

Testimonial Merlin

„SMARTPA ПРЕДЛАГАТ НАЙ-КАЧЕСТВЕНАТА УСЛУГА В СВОЯТА ОБЛАСТ”

SmartPA ми помогна да развия бизнес, който стартира във формата „аз, кухненската маса и лаптопа” и стигна до водещ доставчик на специализирани инженерни услуги за сондажи в нефтената и газовата промишленост, с персонал от 34 човека, генериращ милиони и отбелязващ растеж от 550% пред последните 4 години, с постоянен марж и две награди за предприемачество. SmartPA предлагат най-качествената услуга в своята област.

Йан Хътчинсън, Директор на Merlin ERD

Свържете се с нас

Искате да се свържете с нас за повече информация? Попълнете формуляра по-долу или ни позвънете на +359 884 308 082, за да говорите с експерт от SmartPA още днес