Производство на документи

Купища документи

Document Production Beatriz Perez Moya 111685 Unsplash (2)

Изготвянето на презентации, доклади и писма отнема време, но тези документи са важни за бизнес комуникациите Ви и трябва да са добре написани и по същество.

Създайте предизвикателство за нас
Нашите лични асистенти са обучени да използват целия Microsoft пакет, така че могат да окажат съдействие с всичко, включително презентация в PowerPoint, доклад в Word или таблица в Excel.

​Провеждаме периодични обучения за нашите виртуални лични асистенти, свързани с всички изпитани и тествани нови технологии, за да сме сигурни, че винаги сме една крачка пред конкуренцията.

Изготвяне на бизнес документация

Електронни писма и докладни записки

Ясни и кратки съобщения

Документи по сделките

От формуляри за поръчка до фактури и касови бележки

Създаване на таблици

От шаблони до календари и актуализиране на инвентара

Бизнес доклади

От протоколи за срещите до прогнози и годишни доклади

Презентации

Създадени с Prezi или PowerPoint

Указания за марката

За всички – от доставчици до служители

Нека нашите клиенти обяснят

Diary Management Anete Lusina 382329 Unsplash (1)

„Преди SmartPA, прекарвахме твърде много време в работа, за която не получаваме приходи, като набор на текст, сканиране и организиране на работата след приключване на проект.”

SmartPA изпълни тези задачи с изключителен професионализъм и компетентност, предоставяйки личен асистент, който отговаря на моята област. Ефективността, с която беше организирана работата, беше зашеметяваща. Почувствах се все едно личният асистент работи с мен от години.

Повече от година се измъчвах, заблуждавайки се, че пестя разходи за бизнеса. Целенасоченият подход и ефективната услуга на SmartPA промениха изцяло предлаганата от мен услуга и основите на дейността ми.”

Сали Шалинор, Chally Services LLP

Лесно е като 2 + 2 = 4

1
Брифинг

Обяснете ни накратко с какъв бюджет разполагате и какви са задачите за изпълнение.

2
Проучвания

Оставете на нас да проучим възможностите за най-подходящия виртуален личен асистент

3
Извършени задачи

Навреме и според наличния бюджет

Разбираме, че възлагането на задачи на външни изпълнители, може да е предизвикателство за Вас, но молим да обърнете внимание на това, което искаме да Ви кажем.

Провеждаме първоначален телефонен разговор, в който ни разяснявате в какво се състои Вашата дейност и каква помощ Ви е необходима. След това избираме най-подходящия виртуален личен асистент за Вас.

Организираме встъпителен разговор между Вас и асистента, създаваме профил на бизнеса Ви и поддържаме връзка, за да сме сигурни, че всичко върви добре.

Testimonials

Testimonial Merlin

„SMARTPA ПРЕДЛАГАТ НАЙ-КАЧЕСТВЕНАТА УСЛУГА В СВОЯТА ОБЛАСТ”

SmartPA ми помогна да развия бизнес, който стартира във формата „аз, кухненската маса и лаптопа” и стигна до водещ доставчик на специализирани инженерни услуги за сондажи в нефтената и газовата промишленост, с персонал от 34 човека, генериращ милиони и отбелязващ растеж от 550% пред последните 4 години, с постоянен марж и две награди за предприемачество. SmartPA предлагат най-качествената услуга в своята област.

Йан Хътчинсън, Директор на Merlin ERD

audrey-cassells

„Истински надеждна услуга”

SmartPA предлага точния набор от умения и необходимия професионализъм.... услугите им са надеждни и качествени до такава степен, че взехме решение да ги ангажираме с постоянна подкрепа на текущото развитие на бизнеса ни .

Одри Каселс от Jigsaw PR

Свържете се с нас

Искате да се свържете с нас за повече информация? Попълнете формуляра по-долу или ни позвънете на +359 884 308 082, за да говорите с експерт от SmartPA още днес

Свържете се с нас